Španovanje tenis reketa

1.    Sa vlastitom žicom                20 KM    
                                                         15 KM        za članove kluba


2.    Bez žice (ovisno o modelu žice)    

•    Pro's pro –poly gut                  20 KM
•    Tecnifibre – sintetic                20 KM
•    Tecnifibre – red code             25 KM
•    Tecnifibre – black code          25 KM
•    MSW- black                              25 KM
•    Babolat – hurricane                30 KM
•    Head-                                         30 KM
•    Luxilon                                       50 KM


* sve rekete se španuju na elektronskoj španerici PACIFIC